شنبه 29 مرداد

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در گفت وگو با زوجینو: افزایش اگاهی زوج ها, مهمترین دستاورد برنامه زوجینو بوده است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در گفت وگو با زوجینو: افزایش اگاهی زوج ها, مهمترین دستاورد برنامه زوجینو بوده است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در گفت وگو با زوجینو: افزایش اگاهی زوج ها, مهمترین دستاورد برنامه زوجینو بوده است.

محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در گفت وگو با خبرنگار زوجینو، ساخت برنامه زوجینو از شبکه سوم سیما را نقطه مثبتی در رسانه برشمرد و گفت: جا دارد در ابتدا به عنوان ریاست سازمان نظام روانشناسی کشور از عوامل سازنده برنامه زوجینو که در راستای تحکیم نظام خانواده و زوج‌های جوان گام برداشته اند تقدیر و تشکر داشته باشم ومعتقدم به جد نقش رسانه در تولید و محتوا در رابطه با ازدواج و مبحث زوجین از نگاه روانشناسی نقش سازنده، الگو مدار و مثبتی است.


ریاست سازمان نظام روانشناسی تصریح کرد: افزایش آگاهی زوجین مهمترین دستاورد برنامه زوجینو بوده است که همین عامل می‌تواند در کنار مباحث دیگر در این زمینه مثمرثمر باشد.


وی به بیش از چهارصد مرکز در زمینه توانمند سازی زوجین در کشور خبر داد و اظهار داشت: بیش از چهارصد مرکز زیر نظر سازمان نظام روانشناسی به مشاوره و توانمند سازی زوج‌های جوان می‌پردازند و همیشه سازمان معتقد به مشاوره و توانمند سازی زوج‌ها بوده است.


دکتر حاتمی به نقش روانشناسان در تحکیم نظام خانواده اشاره کرد و گفت: بدون شک مشاوران و روانشناسان با توجه به تخصص و سررشته ای که در زمینه مشاوره‌های فردی، خانوادگی و غیره ذالک دارند بسیار نقش مهمی در تحکیم نظام خانواده دارند و این نقش راهبردی بسیار به کاهش آسیب‌های درون نظام خانواده کمک بسیاری می‌نماید.

  • برچسب ها :