شنبه 29 مرداد

راه های پایین آوردن مخارج عروسی

راه های پایین آوردن مخارج عروسی

راه های پایین آوردن مخارج عروسی

 

شروع زندگی مشترک بر اساس آداب و رسومی که از قدیم الایام وجود داشته همواره با هزینه هایی همراه بوده است اما در سال های اخیر اجرای صحیح آداب و رسوم زیبای اقوام مختلف ایرانی جای خود را با هزینه های سنگینی عوض کرده که برگزار ی مراسم ازدواج را برای زوج های جوان و خانواده های آن ها به کاری دشوار مبدل ساخته است. 

در این بخش از مسابقه زوجینو به این موضوع پرداخته شد.

  • برچسب ها :